Showing 1 - 60 results of 501 for search '"Jin dai Zhongguo shi liao cong kan"' Refine Results
 1. 1
  Published 1966
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
  文海出版社,
  [2], 450 p. : ill., facsims. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Ru mu xu zhi wu zhong /
  入幕須知五種 /
  Published 1968
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  646 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Guo Wen'an gong zou shu /
  郭文安公奏疏 /
  Published 1968
  [Taibei Xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  p. 1243-1346
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 4. 4
  Kang Youwei Changxing li jiang xue ji,
  康有為長興里講學記,
  by Kang, Youwei, 1858-1927
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  52 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 5. 5
  Kang Nanhai Chang'an yan shuo ji
  康南海長安演說集
  by Kang, Youwei, 1858-1927
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  60 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 6. 6
  Kang Nanhai (Youwei) xian sheng nian pu xu bian /
  康南海(有為)先生年譜續編 /
  by Kang, Tongbi, 1880-
  Published 1972
  [Taibei xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1972]
  文海出版社,
  2, 182 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 7. 7
  Qing fen ge ji : [12 juan] /
  清芬閣集 : [12卷] /
  by Zhu, Cai, 1833-1901
  Published 1968
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  2 v. (1148 p.) : ports. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Xi zhai yin cao ; Xi zhai ci cao ; Xi zhai yin cao bie cun /
  惜齋吟草 ; 惜齋詞草 ; 惜齋吟草别存 /
  by Guo, Chuanchang
  Published 1968
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  p. 625-736
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 9. 9
  Guo chao zhang gu ji yao /
  國朝掌故輯要 /
  by Lin, Xichun
  Published 1971
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1971]
  文海出版社,
  3 v. (1268 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 10. 10
  Guangxu jian yuan yi lai du fu nian biao /
  光緖建元以來督撫年表 /
  by Chen, Shu
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1972]
  文海出版社,
  70, 478 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 11. 11
  by Zhang, Ertian, 1874-1945
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  492 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 12. 12
  Kang Nanhai shu du,
  康南海書牘,
  by Kang, Youwei, 1858-1927
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  148 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 13. 13
  Huang chao jing shi wen xin bian : [32 juan] /
  皇朝經世文新編 : [32卷] /
  Published 1966
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
  文海出版社,
  3 v. (1755 p.) ; 19 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 14. 14
  Kuiyuan liu cao /
  窺園留草 /
  by Xu, Nanying, 1855-1917
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1972]
  文海出版社,
  294 p. : port. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Hun du ou cun,
  琿牘偶存,
  by Li, Jinyong
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  123-160 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 16. 16
  Huize bi ji /
  會澤筆記 /
  by Tang, Jiyao, 1882-1927
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1972]
  文海出版社,
  [341] p. ; port. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 17. 17
  Zhe hong zhao yin,
  浙鴻爪印,
  by Cheng, He
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  212 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 18. 18
  Tui xing lu bi ji,
  退醒廬筆記,
  by Haishangsoushisheng, 1863-1939
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  228 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 19. 19
  Huang chao jing shi wen xin zeng shi yang wu xu bian /
  皇朝經世文新增時洋務續編 /
  by Gan, Houci
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社,
  512 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 20. 20
  Yan Qianqiu (Ruoju) xian sheng nian pu [4 juan]
  閻潛丘(若璩)先生年譜 [4卷]
  by Zhang, Mu, 1805-1849
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  2, 205 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 21. 21
  Huang Lizhou (Zongxi) nian pu /
  黄梨洲(宗羲)年譜 /
  Published 1972
  Taibei Xian : Wen hai chu ban she, Minguo 61 [1972]
  文海出版社,
  142 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 22. 22
  Wang Chuanshan (Fuzhi) nian pu /
  王船山(夫之)年譜 /
  Published 1972
  [Taibei Xian] : Wen hai chu ban she, Minguo 61 [1972]
  文海出版社,
  4, 2, 2, 219 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 23. 23
  Li Yuanhong ping zhuan,
  黎元洪評傳,
  by Shen, Yunlong
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  2, 3, 212 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 24. 24
  Guo fu mo bao /
  國父墨寶 /
  by Sun, Yat-sen, 1866-1925
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社,
  130 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 25. 25
  Geng zi Beijing shi bian ji lüe,
  庚子北京事變紀略,
  by Lu, Wantian
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  106 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 26. 26
  Yongqing geng xin ji lüe,
  永清庚辛紀略,
  by Gao, Shaochen
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社
  58 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 27. 27
  Geng zi jiao an han du /
  庚子敎案函牘 /
  by Zhu, Fei, fl. 1900-1902
  Published 1972
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
  文海出版社,
  106 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 28. 28
  Guo li Dongbei da xue nian zhou nian ji nian ce,
  國立東北大學廿週年紀念册,
  Published 1973
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 62 i.e. 1973]
  文海出版社
  133 p. illus. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 29. 29
  Zhang Xichang xian sheng (Yin) nian pu /
  張夕厂先生(崟)年譜 /
  by Bao, Ding, 1899-
  Published 1973
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
  文海出版社,
  82 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 30. 30
  Yi kuai xuan wen ji [shang xia juan]
  柳[i.e.抑]快軒文集 [上下卷]
  by Gao, Shuran
  Published 1973
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 62 i.e. 1973]
  文海出版社
  160 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 31. 31
  Jin dai Zhongguo zuo jia bi ming lu,
  近代中國作家筆名錄,
  by Yuan, Yongjin
  Published 1973
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 62 i.e. 1973]
  文海出版社
  144 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 32. 32
  Minguo ye shi
  民國野史
  by Xu, Zhaoji
  Published 1973
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 62 i.e. 1973]
  文海出版社
  1, 8, 241 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 33. 33
  Yin Pujing shi lang zi xu nian pu.
  殷譜經侍郎自叙年譜.
  by Yin, Zhaoyong, 1806-1883
  Published 1968
  Taibei Xian, Yonghe zhen: Wen hai chu ban she, [1968].
  文海出版社,
  216p.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 34. 34
  Gong fu Yang Guoyong hou zi bian nian pu : [5 juan] /
  宮傅楊果勇侯自編年譜 : [5卷] /
  by Yang, Fang, 1770-1846
  Published 1968
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  472 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 35. 35
  Luo hua shan guan yi ji /
  蘿華山館遺集 /
  by Guo, Luntao, 1827-1880
  Published 1968
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  436 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 36. 36
  Tu Guanglu (Meijun) shu gao /
  屠光祿 (梅君) 疏稿 /
  by Tu, Renshou
  Published 1974
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
  文海出版社,
  274 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 37. 37
  Zhao Boyan ji /
  趙柏巖集 /
  by Zhao, Binglin, b. 1873
  Published 1968
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
  文海出版社,
  4 v. (2190 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 38. 38
  Nai'an wen cun /
  耐菴文存 /
  by He, Changling, 1785-1848
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  1 v. : port. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 39. 39
  Nai'an shi cun /
  耐菴詩存 /
  by He, Changling, 1785-1848
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  1 v. : port. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 40. 40
  Pan Wenqin gong (Boyin) zou shu /
  潘文勤公 (伯寅) 奏疏 /
  by Pan, Zuyin, 1830-1890
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  347 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 41. 41
  Shenyang ji cheng /
  瀋陽紀程 /
  by Pan, Zuyin, 1830-1890
  Published 1969
  [Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  347 p. 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 42. 42
  Guangxu wu shen chun xia liang ji jue zhi quan lan.
  光緖戊申春夏兩季爵秩全覽.
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  3 v. (1714 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 43. 43
  Zong shi gong ju bei kao /
  宗室貢舉備考 /
  by Ruilian
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  310 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 44. 44
  Yang hui tang wen, shi ji /
  養晦堂文, 詩集 /
  by Liu, Rong
  Published 1969
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  2 v. (958 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 45. 45
  Zhou Wuzhuang gong (Shengchuan) yi shu : (fu: nian pu) /
  周武壯公 (盛傳) 遺書 : (附: 年譜) /
  by Zhou, Shengchuan, 1833-1885
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  2 v. (1290 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 46. 46
  Dun huai tang yang wu cong chao /
  敦懷堂洋務叢鈔 /
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  2 v. (1200 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 47. 47
  Jianshu Xi'an bi ji /
  諌書稀菴筆記 /
  by Chen, Hengqing
  Published 1969
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969].
  文海出版社,
  194 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 48. 48
  Shu xian shu lue /
  蜀燹述略 /
  by Yu, Hongguan
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  254 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 49. 49
  (Aoyi) Chaoxian san zhong /
  奥簃朝鮮三種 /
  by Zhou, Jialu, 1846-1909
  Published 1969
  [Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
  文海出版社,
  86 ; 178 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 50. 50
  Shui yun lou shi ci gao he ben /
  水雲樓詩詞稿合本 /
  by Jiang, Chunlin, 1818-1868
  Published 1969
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
  文海出版社,
  90, 120 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 51. 51
  Tao Qinsu gong (Mo) zou yi /
  陶勤肅公 (模) 奏議 /
  by Tao, Mo, 1835-1902
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  2 v. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 52. 52
  Long bi shan fang wen ji /
  龍壁山房文集 /
  by Wang, Zheng, 1815-1876
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  304 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 53. 53
  Tui lu quan ji /
  退廬全集 /
  by Hu, Sijing, 1870-1922
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  6 v. (3984 p.) in 7 ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 54. 54
  Yu jing shan guan bi ji /
  玉井山館筆記 /
  by Xu, Zongheng, 1811-1869
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  1 v. (various pagings) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 55. 55
  Zhen'an Yan Haicheng (Anlan) xian sheng nian bu /
  鎮安晏海澄 (安瀾) 先生年譜 /
  by Jin, Zhaofeng, 1870-1933
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  610 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book
 56. 56
  Jun ji zhang jing ti ming /
  軍機章京題名 /
  by Wu, Xiaoming
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  92 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 57. 57
  Sun Wending gong (Jiagan) zou shu /
  孫文定公 (嘉淦) 奏疏 /
  by Sun, Jiagan, 1683-1753
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
  文海出版社,
  2 v. (1144 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 58. 58
  Ma Zhongcheng (Piyao) yi ji /
  馬中丞 (丞瑤) 遺集 /
  by Ma, Piyao, 1831-1895
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  2 v. (1058 p.) ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 59. 59
  Ci yuan ri ji /
  詞垣日記 /
  by Shuai, Fangwei, 1790-1871
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  68 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  E-Resource Print Book
 60. 60
  Anqing qi shi ri ji /
  安慶乞師日記 /
  by Zhang Ying
  Published 1970
  [Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1970]
  文海出版社,
  22 p. ; 20 cm.
  ...Jin dai Zhongguo shi liao cong kan...
  Print Book