Showing 1 - 24 results of 24 for search '"Yang, Chang"' Refine Results
 1. 1
  Huili Zhou zhi : Sichuan Sheng : [12 juan] /
  會理州志 : 四川省 : [12卷] /
  Published 1976
  Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
  成文出版社,
  5 v. (1552 p.) : maps ; 27 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Published 1995
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  9, 1643 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1993.
  武汉出版社,
  8, 2, 641 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  Published 1992
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1992.
  武汉出版社,
  8, 1, 1646 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 5. 5
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  8, 2, 1664 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  3, 705 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  Published 1991
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  8, 2, 1239 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Hou Han shu xuan yi /
  后汉书选译 /
  by Fan, Ye, 398-445
  Published 1988
  Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988.
  巴蜀書社 : 四川省新华书店经销,
  4, 2, 7, 372 p., [4] leaves of plates : ill. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Shen mi de ce zi : hua ru qi tu de wen zi xue /
  神秘的测字 : 滑入歧途的文字学 /
  by Song, Chuanyin
  Published 1991
  Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1991
  广西人民出版社,
  4, 3, 1, 154 p. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  Published 1995
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1995.
  武汉出版社,
  8, 2, 1299 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  1, 8, 2, 682 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1993.
  武汉出版社,
  8, 4, 1111 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 13. 13
  Shen mi wen hua dian ji da guan /
  神秘文化典籍大观 /
  by Wang, Yude
  Published 2004
  Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2004.
  广西人民出版社 ,
  3, 4, 9, 274 p. : ill. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 14. 14
  Published 1990
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990.
  武汉出版社 : 湖北省新华书店经销,
  8, 43, 1290 p. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Published 1995
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  9, 1074 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 16. 16
  Published 1995
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1995.
  武汉出版社,
  8, 2, 1601 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 17. 17
  Published 1991
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991.
  武汉出版社 : 湖北省新华书店经销,
  8, 4, 1393 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 18. 18
  Published 1995
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1995.
  武汉出版社 : 湖北省新华书店经销,
  8, 1, 1844 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 19. 19
  Ming dai ren wu bie ming suo yin /
  明代人物別名索引 /
  by Yang, Chang
  Published 2008
  Wuhan : Chong wen shu ju, 2008.
  崇文书局,
  2, 16, 296 p. ; 27 cm.
  E-Resource Print Book
 20. 20
  Guo xue zhi shi zhi yao : gu ji zheng li yan jiu /
  国学知识指要 : 古籍整理硏究 /
  Published 1993
  Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1993.
  广西人民出版社 : 广西新华书店发行,
  14, 666 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 21. 21
  Published 1992
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1992.
  武汉出版社,
  6, 3, 1150 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 22. 22
  Published 1994
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  8, 3, 1293 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 23. 23
  Published 1993
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1993.
  武汉出版社,
  8, 1, 1233 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 24. 24
  Published 1994
  Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994.
  武汉出版社 : 新华书店经销,
  8, 4, 1168 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book