Showing 1 - 2 results of 2 for search '"Liu, Hanwen"' Refine Results
 1. 1
  Ru shi hou Zhongguo dian ying chan ye jian shi : yi ge quan qiu hua de shi jiao = Reviewing China's film industry after joining WTO : a global perspective /
  入世后中国电影产业检视 : 一个全球化的视角 = Reviewing China's film industry after joining WTO : a global perspective /
  by Zhang, Yan
  Published 2015
  Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015.
  北京师范大学出版社,
  3, 277 pages : illustrations ; 24 cm.
  Print Book
 2. 2
  Guo nan bei qiu shi lu /
  國難被囚實錄 /
  by Liu, Hanwen
  Published 1947
  [China?] : Zhong Mei ri bao she, 1947.
  中美日報社,
  86 p. : photos. ; 21 cm.
  Print Book