Showing 1 - 3 results of 3 for search '"Liu, Hantai"' Refine Results
 1. 1
  Duan chang cao : yi wei Zhongguo nü zhan fu di zi shu /
  斷腸草 : 一位中國女戰俘的自述 /
  by Liu, Hantai
  Published 1995
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1995.
  天地圖書有限公司,
  276 p., [6] p. of plates : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 2. 2
  Lang xing gao yuan /
  狼性高原 /
  by Liu, Hantai
  Published 2001
  Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2001.
  中国工人出版社.
  21, 399 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 3. 3
  Wei le zhi gao li yi : Zhongguo da ji "Dong Tu" bao gao = Weilezhigaoliyi : ZhongguodajiDongtubaogao /
  为了至高利益 : 中国打击 "东突" 报告 = Weilezhigaoliyi : ZhongguodajiDongtubaogao /
  Published 2003
  Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2003.
  新疆人民出版社,
  3, 4, 302 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book