Showing 1 - 20 results of 20 for search '"Liu, Haisu,1896-1994"' Refine Results
 1. 1
  Liu Haisu hua ji /
  刘海粟画集 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2006
  Beijing Shi : Beijing gong yi mei shu chu ban she, 2006.
  北京工艺美术出版社,
  2 v. (424 p.) : chiefly ill. (some col.) ; 30 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  Ou you sui bi : Liu Haisu you ji /
  欧游随笔 : 刘海粟游记 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2006
  Beijing : Dong fang chu ban she, 2006.
  東方出版社,
  3, 4, 3, 264 p., 28 p. of plates : ill. (some col.) ; 23 cm.
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Liu Haisu yi shu sui bi /
  刘海粟艺术随笔 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2001
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001.
  上海文艺出版社 : 新華書店经销,
  3, 3, 228 p., [8] p. of plates : ill. (some col.) ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  Liu Haisu hua yu /
  劉海粟画语 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1997
  Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1997.
  上海人民美術出版社,
  1, 1, 101 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 5. 5
  Liu Haisu san wen.
  刘海粟散文.
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1999
  Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 1999.
  花城出版社,
  4, 478 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  Cun tian ge tan yi lu /
  存天閣談藝錄 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1990
  [Peking] : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990.
  中國青年出版社 : 新华书店经销,
  5, 343 p. : ill. (some col.) ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  Qi Lu tan yi lu /
  齊魯談藝錄 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1985
  Jinan : Shandong mei shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.
  山东美术出版社 : 山东省新华书店发行,
  5, 2, 424 p., [14] p. of plates : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  Liu Haisu zuo pin xuan ji.
  劉海粟作品選集.
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1983
  Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1983.
  人民美術出版社 : 发行者新华书店北京发行所,
  165 p. : chiefly ill. (some col.) ; 37 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Huangshan tan yi lu /
  黄山谈艺录 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1984
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1984.
  福建人民出版社 : 福建省新華書痁发行,
  3, ii, ii, 363 p., [6] p. of plates : ill., ports. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  Hui yi Wu Changshuo /
  回憶吴昌碩 /
  Published 1986
  Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986.
  上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行,
  2, 224 p., [1] leaf of plates : ill., ports., facsims. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1997
  Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1997.
  上海书画出版社,
  67 p. : chiefly col. ill. ; 38 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  Bolin ren wen bo wu guan suo cang Zhongguo xian dai ming hua ji /
  柏林人文博物館所藏中國現代名畫集 /
  Published 1936
  Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936.
  商務印書館,
  [24] p. : ill. ; 33 cm.
  E-Resource Print Book
 13. 13
  Liu Haisu guo hua 1-3 ji
  劉海粟國畫 1-3集
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1933
  Shanghai, Shang wu, Minguo 22 [1933]
  商務,
  3 v.
  E-Resource Print Book
 14. 14
  Ou you sui bi /
  欧游随笔 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1935
  Shanghai : Zhonghua shu ju, Min guo 24 [1935]
  中華書局,
  2, 4, 223 p. : ill., ports. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Shi jiu shi ji Falanxi de mei shu /
  十九世紀法蘭西的美術 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2012
  [Beijing : Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si, 2012]
  北京中献拓方科技发展有限公司,
  2, [1], 132 p. : ill., port. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 16. 16
  Liu Haisu xian sheng yi hai cun zhu ce /
  刘海粟先生艺海存珠册 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2004
  [Shanghai] : Shanghai ren min mei zhu chu ban she, 2004.
  上海人民美术出版社,
  24 pages : chiefly illustrations ; 29 x 43 cm
  E-Resource Print Book
 17. 17
  Liu Haisu yi shu wen xuan /
  劉海粟藝術文選 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 1987
  Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987.
  上海人民美术出版社: 新华书店上海发行所发行,
  4, 4, 569 p., [16] p. of plates : ill., ports., facsims. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 18. 18
  Liu Haisu san wen jing xuan /
  刘海粟散文精选 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2011
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2011.
  人民文学出版社,
  2, 253 p. : ill. ; 23 cm.
  E-Resource Print Book
 19. 19
  Liu Haisu /
  刘海粟 /
  by Hui, Lan
  Published 2003
  Shijiazhuang : Hebei jiao yu chu ban she, 2003.
  河北教育出版社,
  266 p. : col. ill., ports. ; 22 cm.
  E-Resource Print Book
 20. 20
  Yi shu pan tu /
  艺术叛徒 /
  by Liu, Haisu, 1896-1994
  Published 2006
  [Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 2006.
  江苏文艺出版社,
  2, 3, 214 p. : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book