Showing 1 - 6 results of 6 for search '"Barakah, Muḥammad"' Refine Results
 1. 1
  al-Ṭūbūnīmiyā bi-al-Gharb al-islāmī aw ḍabṭ al-aʻlām al-jughrāfīyah : muqaddimāt fī al-fahm wa-al-manhaj wa-al-ʻalāʼiq /
  الطوبونيميا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام الجغرافية : مقدمات في الفهم والمنهج والعلائق /
  Published 2012
  al-Dār al-Bayḍāʼ : Afrīqiyā al-Sharq, c2012.
  أفريقيا الشرق،
  132 p. ; 22 cm.
  Print Book
 2. 2
  Fiqh al-nawāzil ʻalá al-madhhab al-Mālikī : fatāwá Abī ʻImrān al-Fāsī /
  فقه النوازل على المذهب المالكي : فتاوى أبي عمران الفاسي /
  al-Dār al-Bayḍāʼ : Afrīqyā al-Sharq, c2010.
  أفريقيا الشرق،
  198 p. ; 23 cm.
  Print Book
 3. 3
  al-Niẓām al-ghidhāʼī bi-al-Maghrib wa-al-Andalus khilāl al-ʻAṣr al-Wasīṭ : dirāsāt fī sūsiyūlūjīyā al-aḥkām wa-al-qiyam wa-al-ʻawāʼid /
  النظام الغذائي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط :‪‪‪‪ دراسات في سوسيولوجيا الأحكام والقيم والعوائد /‪‪‪‪
  by Barakah, Muḥammad
  Published 2016
  al-Rabāṭ : Manshūrāt al-Zaman, [2016]
  منشورات الزمن،‪‪‪‪
  199 pages ; 25 cm.
  Print Book
 4. 4
  Maṣādir tārīkh al-gharb al-Islāmī : muḥāwalah fī al-tarkīb wa-al-raṣd /
  مصادر تاريخ الغرب الإسلامي :‪‪ محاولة في التركيب والرصد /‪‪
  by Barakah, Muḥammad
  Published 2016
  [Fès?] : [publisher not identified], 2016.
  Maṭbaʻat Ānfū-Brānt
  مطبعة آنفو-برانت‪‪
  185 pages ; 21 cm.
  Print Book
 5. 5
  al-Niẓām al-qaḍāʼī bi-al-Andalus : al-Umawīyūn wa-khaṭṭat al-radd : muqārabah ʻalāʼiqīyah li-āthār al-ʻadl fī ḥimāyat al-mulk /
  النظام القضائي بالأندلس : الأمويون وخطة الرد : مقاربة علائقية لآثار العدل في حماية الملك /
  by Barakah, Muḥammad
  Published 2017
  al-Rabāṭ : Manshūrāt al-Zaman, 2017.
  منشورات الزمن،
  167 pages ; 21 cm.
  Print Book
 6. 6
  al-Dawlah al-Murābiṭīyah : malāmiḥ niẓām al-kitābah al-diwānīyah /
  الدولة المرابطية : ملامح نظام الكتابة الديوانية /
  by Barakah, Muḥammad
  Published 2008
  al-Dār al-Bayḍāʼ : Afrīqyā al-Sharq, 2008.
  افريقيا الشرق،
  222 p. ; 24 cm.
  Print Book