Bibliographic Details

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie

Imprint Poland Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Language English
Format Journal, E-Resource
URL for this record http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/sfx_3810000000151563
ISSN 2082-5501