Bibliographic Details

Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Imprint Szczecin Wydawnictwo Naukowe US - Uniwersytet Szczeciński
Language English
Format Journal, E-Resource
URL for this record http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/sfx_3710000000461038
ISSN 1733-2842