Bibliographic Details

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Imprint Szczecin Uniwersytet Szczeciński
Language English
Format Journal, E-Resource
URL for this record http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/sfx_111056649601112
ISSN 1509-0507