Text this: Betänkande om statens järnvägars revision och därmed sammanhängande frågor.