Text this: Om insekters förekomst inom den menskliga organismen.