Text this: Katalog öfver Linköpings stifts- och läroverksbiblioteks inkunabler,