Text this: Qing dai Dongbei ren kou she hui yan jiu =