Text this: Bijvoegsel van de schetskaart Nieuw Guinee, schaal 1:1000000.