Text this: Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija, 1946-1981 /