Text this: Vostochnoslavi͡anskie i i͡uzhnoslavi͡anskie rukopisnye knigi v sobranii͡akh Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki = Ksiagi re̜kopiśmienne wschodniosłowiańskie i Południowosłowiańskie v zbiorach Polski[ej] Rzeczypospolitej Ludowej :