Text this: Betänkande och förslag angående förändrad bokföring rörande statens domäner och därmed sammanhängande frågor.