Bibliographic Details

Pūm phǣnthī kieokap sangkhom-sētthakit khō̜ng Sō̜ Pō̜ Pō̜ Lāo. kānvikhrō̜ phūnthān dān phon khō̜ngkān samlūat phonlamūang læ thīyū ʻāsai nai pī 2005 / hīaphīang dōi Peter Messerli ... [et. al.].

Author / Creator Messerli, Peter.
Edition Phim thūa tham ʻit.
Imprint [Vientiane] : Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South : Kom Sathiti, Kasūang Phǣnkān læ Kānlongthun : Kō̜ng Lēkhā Khana Kammakān Mǣnām Khō̜ng hæng Sāt Lāo, ʻOngkān Sapphayākō̜n Nām læ Singvǣtlō̜m, Samnakngān Nāyok Latthamontī, 2008.
Description xxv, 145 p. : col. ill., maps ; 43 cm.
Language Lao, English
Subject Demography -- Laos -- Maps.
Demography.
Economic history.
Population.
Social conditions
Laos -- Population -- Statistics.
Laos -- Economic conditions -- Maps.
Laos -- Economic conditions -- Statistics.
Laos -- Social conditions -- Maps.
Laos -- Social conditions -- Statistics.
Laos.
Maps.
Statistics.
Format Print, Book
URL for this record http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/7889365
Varying Form of Title Added title page title Socio-economic atlas of the Lao PDR : an analysis on the 2005 population and housing census
Other authors / contributors NCCR North-South (Program)
ISBN 9783905835038
3905835037
Notes Includes bibliographical references (p. 145).
Lao and English.
Summary Socio-economic atlas of the Lao PDR. An analysis based on the 2005 population and housing census.

Regenstein, Room 370, Map Reference Collection

Loading map link

Call Number: xf HB1474.4.A3M48 2008

(Browse by Call Number)
Availability:
Holdings details from Regenstein, Room 370, Map Reference Collection
c.1 Available Loan period: Building use only  Need help? - Ask a Librarian