Text this: Carta de la República Mexicana a la 250 000a.