Text this: Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar pä menskliga organismen /