Text this: Latvijas republikas, topogrāfiskā karte, mērogā 10 000.