Text this: Kodai Chūgokujin no shisō to seikatsu :