Text this: Chūgoku kodai no ōken to tenka chitsujo :