Text this: V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas inkunābuli :