Gao xin ji shu chan ye hua = High-tech industrialization.

高新技术产业化 = High-tech industrialization.
Saved in:
Bibliographic Details
Imprint:Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin
北京 : 中国人民大学书报资料中心
Description:v. ; 27 cm.
Language:Chinese
Series:Fu yin bao kan zi liao ; C7
复印报刊资料 ; C7
Fu yin bao kan zi liao (1987) ; C7
复印报刊资料 (1987) ; C7
Subject:Technological innovations -- Periodicals.
Technological innovations -- China -- Periodicals.
High technology industries -- Periodicals.
High technology industries -- China -- Periodicals.
High technology.
High technology industries.
Technological innovations.
China.
Periodicals.
Format: Print Journal
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/4498595
Hidden Bibliographic Details
Varying Form of Title:High-tech industrialization
Other authors / contributors:Zhongguo ren min da xue. Shu bao zi liao zhong xin.
中国人民大学. 书报资料中心.
Frequency:Bimonthly
ISSN:1009-1602
Date / volume:Began in 2000.
Notes:Description based on: 2001 nian di 1 qi; title from cover.
Description
Published:Began in 2000.
Item Description:Description based on: 2001 nian di 1 qi; title from cover.
Physical Description:v. ; 27 cm.
Publication Frequency:Bimonthly
ISSN:1009-1602