Text this: Hai xia liang an xing fa zong lun bi jiao yan jiu /