Text this: Milon ha-lashon ha-ʻIvrit ha-yeshanah ṿeha-ḥadashah /