Text this: Naselenie SSSR--po dannym Vsesoi͡uznoĭ perepisi naselenii͡a 1979 goda /