Text this: Tweede noot-wendiger discovrs ofte Vertooch aan alle lant-liebende, van de participanten der Oost-Indische compagnie, tegens bewinthebbers.