Text this: Rabochiĭ klass Ukrainy v borʹbe za razvitie promyshlennosti, 1956-1961 gg.