Text this: Betänkande och förslag angående ny taxa för transporter å statens järnvägar och förändrade bestämmelser ifråga om samtrafik mellan dem och enskilda järnvägar ...