Text this: Latviešu rakstnieku rokraksti Misin̦a bibliotēkā /