Text this: Heilongjiang si shi nian ju bian, 1949-1989 /