Text this: Guo min zheng fu jian zhi zhi ming lu /