Text this: V. Lācā Latvijas PSR Valsts bibliotēkai - 70 =