Text this: Makrya ap' ton kosmo, ki' alla diēgēmata.