Text this: Kainourgioi anthrōpoi kai alla diēgēmata.