Text this: Lexicon latinitatis medii aevi Hungariae /