Text this: Derywacja przymiotników denominalnych w siedemnastowiecznych ksie̜gach miejskich Gniezna /