Kitābshināsī-i naqd-i fīlmhā-yi Īrānī, (1358-1366) /

Saved in:
Bibliographic Details
Author / Creator:Khāshiʻ, Shahrzād.
Edition:Chāpi 1.
Imprint:Tihrān : Fīlmkhānah-ʼi Millī-i Īrān bā hāmkārī-i Daftar-i Pizhūhishhā-yi Farhangī (vāʹbastah bih Marākiz-i Farnangī-Sīnimāyī, 1989.
Description:214 p. ; 22 cm.
Language:Persian
Series:Majmūʻah-ʼi manābiʻ-i farhangī-sīnimāyī ; 1
Majmūʻah-ʼi manābiʻ-i farhangī-sīnimāʼī 1
Subject:Motion pictures -- Iran -- Bibliography.
Film criticism.
Motion pictures.
Iran.
Bibliography.
Format: Print Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/1257869
Hidden Bibliographic Details
Other title:Bibliography on Iranian films criticism.
Notes:Title on added t.p.: A Bibliography on Iranian films criticism (1358-1366 S / 1980-1988).