Gangs ljongs sman rtsis rig mdzod chen moʼi zab don sgo brgya ʼbyed baʼi lde mig bklags pas kun shes (rtsis rig skor) = "Xue yu Zang yi li suan da dian" li suan bu fen zong mu lu = Catalogue of a great treasury of Tibetan medical and astronomical texts (Astronomy) /

གངས་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཟབ་དོན་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་བཀླགས་པས་ཀུན་ཤེས (རྩིས་རིག་སྐོར།) = "雪域藏医历算大典"历算部分总目录 = Catalogue of a great treasury of Tibetan medical and astronomical texts (Astronomy) /

Catalog of the manuscripts of Tibetan astronomical texts.

Saved in:
Bibliographic Details
Edition:Par gzhi dang po bsgrigs.
པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས་།
Imprint:Pe-cin : Krung-goʼi Bod-rig-pa dpe-skrun-khang, 2017 loʼi zla 7.
པེ་ཅིན་ : ཀྲུང་གོའི་བ་ད་རིག་པ་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་, 2017.
Description:14, 4, 382 pages ; 27 cm
Language:Tibetan
Chinese
Subject:Manuscripts, Tibetan -- Catalogs.
Astronomy -- Manuscripts -- Catalogs.
Astronomical literature.
Astronomy.
China -- Tibet Region.
Format: Print Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/11932284
Hidden Bibliographic Details
Varying Form of Title:"Xue yu Zang yi li suan da dian" li suan bu fen zong mu lu
Catalogue of a great treasury of Tibetan medical and astronomical texts (Astronomy)
Rtsis rig las rtsis kyi skor
"雪域藏医历算大典"历算部分总目录
ISBN:9787802539518
780253951X
Notes:Colophon has parallel title in Chinese.
In Tibetan; includes prefatory matter in Chinese.
Summary:Catalog of the manuscripts of Tibetan astronomical texts.