Bod-ljongs Nag-chu sa khul gyi Bod yig gnaʼ dpeʼi dkar chag /

བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་གནའ་དཔེའི་དཀར་ཆག /

Bibliographical records of Tibetan manuscript found in Naqu region, Tibet Autonomous Region, China.

Saved in:
Bibliographic Details
Edition:Par gzhi dang po bsgrigs.
པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས་།
Imprint:Pe-cin : Mi-rigs Dpe-skrun-khang, 2017.
པེ་ཅིན་ : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་, 2017.
Description:7, 6, 372 pages ; 28 x 14 cm.
Language:Tibetan
Chinese
Series:Bod ljongs gnaʼ dpe srung skyob mu ʼbrel dpe tshogs = Xizang gu ji bao hu xi lie cong shu
བུད་ལྗོངས་གནའ་དཔེ་སྲུང་སྐྱོབ་འབྲེལ་དཔེ་ཚོགས། = 西藏古籍保护系列丛书
Subject:Manuscripts, Tibetan -- China -- Naqu Diqu -- Catalogs.
Tibetan imprints -- China -- Naqu Diqu -- Catalogs.
Manuscripts, Tibetan.
Tibetan imprints.
China -- Naqu Diqu.
Catalogs.
Format: E-Resource Print Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/11876270
Hidden Bibliographic Details
Varying Form of Title:Xizang Naqu di qu gu ji pu cha mu lu
西藏那曲地区古籍普查目录
Other authors / contributors:Hor-dkar-na-mo, editor.
ཧོར་དཀར་ནོ་མོ་, editor.
ISBN:9787105146703
7105146702
Notes:Title page has parallel title in Chinese.
In Tibetan; also includes in Chinese.
Summary:Bibliographical records of Tibetan manuscript found in Naqu region, Tibet Autonomous Region, China.
Bibliographical records of Tibetan manuscripts found in Naqu region, Tibet Autonomous Region, China.