Text this: Mahkemelerce müsaderelerine karar verilen veya basın kanununun 31. maddesi gereğince bakanlar kurulu kararı ile Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması yasaklanan basılı eserlere dair liste.