Text this: Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea intensivă a economiei românești /