APA Citation

Vietnam (Republic). Nha địa-dư quốc-gia. (1966). Cam-bó̂t-Lào-Việt-nam, hinh-thẻ̂ và dường-sá (Phát-hành là̂n thứ 3.). Dalat: Nha Địa-dư Quốc-gia Việt-Nam.

Chicago Style Citation

Vietnam (Republic). Nha địa-dư quốc-gia. Cam-bó̂t-Lào-Việt-nam, Hinh-thẻ̂ Và Dường-sá. Phát-hành là̂n thứ 3. Dalat: Nha Địa-dư Quốc-gia Việt-Nam, 1966.

MLA Citation

Vietnam (Republic). Nha địa-dư quốc-gia. Cam-bó̂t-Lào-Việt-nam, Hinh-thẻ̂ Và Dường-sá. Phát-hành là̂n thứ 3. Dalat: Nha Địa-dư Quốc-gia Việt-Nam, 1966.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.