Text this: Dalian yi ke da xue fu shu di yi yi yuan yuan zhi ( 1988 ~ 2009 nian )