Text this: Suzhou yi xue yuan fu shu er tong yi yuan Suzhou Shi er tong yi yuan yuan zhi ( 1959 - 1985 )