Text this: Hai xia liang an xing shi si fa hu zhu yan jiu /