Call Number (LC) Title Results
Z134.B6D9 The country of the book and the cup / 1
Z134.B6K64 Vox saeculi : nové přispěvky k poesii českého humanismu : ke druhému sjezdu klasických filologů slovanských / 1
Z134.B6K66 Příbamská impressí. Déjiny tiskáren a tiskařu̇ osmnáctého století. 1
Z134.B6K72 Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bilé Hory; sborník prací k 500 výročí čes knihtisku. 1
Z134.B6K73 Knihtisk a Universita Karlova. [Sborník] k 500. výročí knihtisku v českých zemích. 1
Z134.B6M92 Česká kniha v XV. a XVI. století : Černé umění v letech 1468 az 1600 / 1
Z134.B6P18 Printing in Czechoslovakia in the fifteenth century; Knihtisk v Československu v 15. století. 1
Z134.B6P48 Pru̇vodce výstavaou, Plzeň, duben-květen 1968. Připr. Milada Suchá a Miloslav Šváb, [který také naps.] úvod. 1
Z134.B6T63 Český slovník bibliografický. 1
Z134.B6T635 Dějiny československého knihtisku v době nejstarší / 1
Z134.B6V795 Dějiny českého knihtisku do roku 1848 / 1
Z134.B6V8 Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848, 1
Z134.B6Z635 Z dějin českého knihtiskařství. 1
Z134.B6Z64 Z dějin českého knihtiskařství. 1
Z134.H9G9 A könyvnyomtatás Magyarországon a xv. és xvi, században / 1
Z134.H9V17 Hungarian pioneers of printing art. 1
Z134.K7F43 Trialog o kralické minulosti. 1
Z134.M8O9 Geschichtliche entwickelung des buchdruckes in Mähren, vom jahre 1486 bis 1621. 1
Z134.S6R4 Prehla̕d dejín kníhtlače na Slovensku. 1
Z134.S6 S75 1961 Pramene a dokumenty k dejinám slovenského kapitalistického kníhtlačiarstva. 1
Z134.T9W2 Quellenstudie zur geschichte der typographie in Tirol bis zum beginne des XVII. jahrhundertes. Ein beitrag zur tirolischen culturgeschichte, 1
Z134.V4D3 Bibliotheca typographica vindobonensis. Ab anno M.CCCC.LXXXII.ad annum M.D.LX ... ex magno, quod de Vindobonensi typographia condidit, opere (Wiens Buchdruckergeschicht) 1
Z134.V4D78 Les premiers imprimés en Franc̜ais de Vienne, 1521-1538 : avec un supplement à la bibliographie Franc̜ais de Vienne / 1
Z134.V4M4 Wiens buchdrucker-geschichte, 1482-1882, 1
Z134.V78 F74 2005 Freye Khunst : die Anfänge des Buchdrucks in Vorarlberg / 1
Z134.V92N18 Buch und Presse in Vorarlberg. 1
Z135 The technical organization of film and visual materials in college and university libraries. 1
Z135.B653 2010 Záhada Kroniky trojánské : počátek českého knihtisku / 1
Z135 .B6533 2018 Počátek českého knihtisku / 1
Z135.D55 2002 Dílo tiskařů jednoty bratrské : katalog expozice v památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou / 1
Z135.F330 1981 Současná typografie / 1
Z135.H455 2000 Ve znamení nové doby : první dvě století tištěné knihy v Čechách / 1
Z135.H674 2003 Počátky české knihy / 1
Z135.K59 2018 Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské / 1
Z135.M335 2019 Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví" : protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848) / 1
Z135 .V65 2013 Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí / 1
Z136 Librarians conference, Oct. 1876 : Letters, etc. 1
Z136.B68P47 1986 500 let knihtisku v Brně, 1486-1986 / 1
Z136.B89D66 Počátky brněnského knihtisku : prvotisky / 1
Z136.P7B66 1992 Book design in Prague, 1960-1990 : an exhibition at the Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, The Cooper Union, November 17-December 11, 1992 / 1
Z136.R9N47 1983 Staré české a slovenské tisky ve fondech muzeí v Rychnově n. Kn. a v Dobrušce / 1
Z136.5.B74 1997 Tlačiarne na Slovensku : 1477-1996 / 1
Z136.5.S86 1988 Storočnica ružomberskej tlačiarne Karola Salvu, 1888-1988 / 1
Z136.5.V387 1996 Sprievodca po dejinách košickej knihtlače / 1
Z137 The student's approach to the card catalog a study based on a survey of student use at the library of the University of Pittsburgh / 1
Z137.E374 2005 A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1473-1600 / 1
Z137.F578 1896 A magyar állam nyomdászat-történelmi térképe / 1
Z137.G373 1917 Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a 18. században : különös tekintettel Budára és Pestre / 1
Z137.H18 A könyv műhelyében / 1
Z137.O350 Ötszáz esztendő : tizenegy írás a félévezredes magyar nyomdászatról / 1
Z137.S946 1940 Régi hazai nyomdák mintakönyvei : adalékok a magyar betü és a nyomdai "cifra" történetéhez. 1
Z137.S955 1988 Magyar könyvművészet és könyvkiadás, 1920-1940/1944/között / 1
Z138 Protestant religious emphasis as indicated by Protestant book publication, 1939-1948. 1
Z138.D43B463 1961 A négyszáz éves debreceni nyomda, 1561-1961 / 1
Z138.D43C787 1958 A debreceni városi nyomda története / 1
Z138.S965K868 1917 A szombathelyi könyvnyomdászat története / 1
Z138.V33H655 1973 A kétszáz éves váci könyv, 1772-1972 / 1
Z139 The use of the subject catalog by the general reference service of the University of California Library. 1
Z140 The use of library materials in doctoral research ; a study of the effect of differences in research method / 1
Z141 Differences in entry in the catalogues of the Library of Congress, British Museum, Bibliotheque Nationale, Deutscher Gesamtkatalog. 1