Author Results
Sveučilište u Zagrebu 11
Sveučilište u Zagrebu.Arheološki zavod 1
Sveučilište u Zagrebu.Arhitektonski fakultet 1
Sveučilište u Zagrebu.Biološki odjel 1
Sveučilište u Zagrebu.Botanički zavod 1
Sveučilište u Zagrebu.Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije 2
Sveučilište u Zagrebu.Centar za pripremu Etnološkog atlasa Jugoslavije 1
Sveučilište u Zagrebu.Centre for Mediterranean Studies 1
Sveučilište u Zagrebu.Ekonomski fakultet 1
Sveučilište u Zagrebu.Ekonomski fakultet.Naučno-istraživački centar 1
Sveučilište u Zagrebu.Etnološki zavod 2
Sveučilište u Zagrebu.Fakultet političkih nauka 3
Sveučilište u Zagrebu.Fakultet političkih znanosti 2
Sveučilište u Zagrebu.Filozofski fakultet 3
Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu.Filozofski fakultet u Zadru 4
Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Zagrebačka slavistička škola
Sveučilište u Zagrebu.Institut za biologiju.Odjel za ornitologiju 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za društvena istraživanja 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela.Sour za sociologiju sela 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za geografiju 2
Sveučilište u Zagrebu.Institut za hrvatsku povijest 2
Sveučilište u Zagrebu.Institut za hrvatsku povijest.Posebna izdanja - Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za lingvistiku 5
Sveučilište u Zagrebu.Institut za međunarodno pravo i međunarodne odnose 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za migracije i narodnosti 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za nauku o književnosti 3
Sveučilište u Zagrebu.Institut za nauku o književnosti.Izdanja 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za nauku o književnosti.[Izdanja] 1
Sveučilište u Zagrebu.Institut za znanost o književnosti 1
Sveučilište u Zagrebu. Inter-University Center of Postgraduate Studies
Sveučilište u Zagrebu. International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages
Sveučilište u Zagrebu. Interuniverzitetski centar za postdiplomski studij
Sveučilište u Zagrebu.Medicinski fakultet 2
Sveučilište u Zagrebu. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek
Sveučilište u Zagrebu. Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri
Sveučilište u Zagrebu.Odjel za arheologiju 1
Sveučilište u Zagrebu.Odsjek za etnologiju 2
Sveučilište u Zagrebu.Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju 1
Sveučilište u Zagrebu.Odsjek za povijest 2
Sveučilište u Zagrebu.Poljoprivredni fakultet 1
Sveučilište u Zagrebu.Pravni fakultet 8
Sveučilište u Zagrebu.Pravni fakultet.Biblioteka 1
Sveučilište u Zagrebu.Rimokatolički bogoslovski fakultet 1
Sveučilište u Zagrebu.Slavenski institut 1
Sveučilište u Zagrebu.Studentski centar 1
Sveučilište u Zagrebu.Tehnicki fakultet 1
Sveučilište u Zagrebu.Zavod za hrvatsku povijest 1
Sveučilište u Zagrebu.Zavod za kartografiju 1
Sveučilište u Zagrebu.Zavod za lingvistiku 3
Sveučilište u Zagrebu.Zavod za slavensku filologiju 1
Sveučilište u Zagrebut.Botanički institut 1
Sveučillište u Zagrebu.Institut za matematiku 1
Sveučillište u Zagrebu.Matematički odjel 1
Svevo Fonda Savio, Letizia,1897- 1
Svevo, Italo,1861-1928 59
Svevo, Italo,1861-1928.Rigenerazione 1
Svevo, Italo,1861-1928.Uniform edition of Svevo's works 1
Svevo, Italo,1861-1928.Works.1985 3
Svevo, Italo,1861-1928.Works.2004 3